İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Risk Analiz Çalışmaları

19/11/2015 15:12:33 - 24/11/2015 15:12:33 - 1104 Okunma

Üniversite bünyesindeki birimlerde  Risk Analiz çalışmaları devam etmektedir. Üniversitemizin İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Kurulunda görev yapan İş Güvenliği Uzmanı Ömer GÜLTEKİN, birimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında görevlendirilmiş İşveren vekilleri, çalışan temsilcilerine çalışmalar öncesinde İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ ve İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ gereği Risk analizi, çalışan temsilcisi görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmektedir. Risk analiz ve Risk değerlendirme çalışmaları, yerleşke ve birimler için hazırlanmış kontrol listeleri ve saha gözetimleri ile birlikte dahili ve dışarıdan gelebilecek tehlikeler, tehlikelerden kaynalı riskler tespit edilmesi ile sürdürülmektedir.

İSG Risk Analizi Risk Değerlendirme Tehlike

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.