İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Türkiye İsg Forum

16/12/2015 16:01:40 - 16/12/2015 16:01:40 - 1261 Takip

   

  Ülkemiz; Türkiye İSG Forum ile İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ilgili tarafların ortak çabası sonucu, içeriği bilimsel verilere dayanan bir foruma sahip oluyor.
   İş Sağlığı ve Güvenliği dünyasında ilk kez gerçekleşecek Türkiye İSG Forum, 9-10 Mart 2016 tarihlerinde Kamu ile Özel Sektörün buluşma merkezi olacaktır. 
   Türkiye İSG Forum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ nün İSG politikaları ve uygulamaları konusundaki değerli katkıları ile sektörün paydaşlarını ilgi alanları doğrultusunda tam bir bilimsel doygunluğa kavuşturacaktır. 
   Türkiye İSG Forum, bilimsel çalışmalarıyla uluslararası arenada söz sahibi olmuş akademisyenlere, saha deneyimlerine sahip sektörün öncülerine, çalışma hayatının lokomotifi kamu kurumu temsilcilerine ve İSG sektörünün tedarikçilerine ev sahipliği yapacaktır. 
   Türkiye İSG Forum, özellikle gündeme gelmeyen konuları gün yüzüne çıkartarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünü birlikte oluşturarak İSG profesyonellerine yol haritası olacaktır. 
   Türkiye İSG Forum, çalışma hayatı ve teknolojideki değişimlere uygun olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunu; önleyici ve koruyucu hizmetlerin esas alındığı bir sistem yaklaşımı olarak ele alacaktır. 

   Daha detaylı bilgiye http://www.turkiyeisgforum.org/  adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

 

İSG Çalıştay forum Kültür

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.